:    

:

 

: -   -    .

  !..         .
  !!

:

__________________________________________________________________________________________

  : : ѡ ɡ ѡ :

..  ..  ..  ( ) ..  .

                      

__________________________________________________________________________________________

 : ( ) :

..   ..   ..   ..   .......... .
: ( ) : .
 

                      

__________________________________________________________________________________________

 

  : ( ) : ( ) : :

.. ..   .. ..   ..   .
: ( ) ̡ ( ) : ( ) : :

ǡ .
 

                      

__________________________________________________________________________________________

  : ɡ ( ) : :

ʡ ʡ .